• English
  • Tiếng Việt
  •  
BỒN CHỨA
Mã số : BD-01
Lượt xem : 5891

Bồn chứa:

Chúng tôi chuyên gia công chế tạo các loại bồn chứa bằng vật liệu thép và Inox theo chuẩn TCVN 6153 ¸6156: 1996 hoặc theo bản vẽ thiết kế. 


 Ẩn email của tôi
Bộ gõ : Off Telex VNI
Sản phẩm cùng loại khác