Công ty TNHH SX-TM Tân Quốc Dũng


BÌNH NÉN KHÍ - BỒN CHỨA

- Sản xuất và cung cấp bình nén khí bằng vật liệu thép và Inox.

DSC03745_1

- Sản xuất và cung cấp bồn chứa công nghiệp bằng vật liệu thép và Inox.

BNK17

- Sản xuất và cung cấp bình lọc nước bằng vật liệu thép và Inox.

BL00bon_chua_hoa_chat_1bon_chua_hoa_chat_2bon_chua_hoa_chat_3

- Sản xuất và chế tạo theo bản vẽ các loại bình áp lực, thùng chứa, bồn chứa… bằng vật liệu thép và Inox.

Untitled_1Copyright © 2014 Công ty TNHH SX TM Tân Quốc Dũng